Organizácie

Miešaný zbor Žilina, OZ

Rok vzniku: 1954

IČO: 37901206

Oblasť pôsobenia: Spevácky zbor pôsobí v oblasti kultúry.

Kľúčové slová: spev, festival Voce Magna, koncerty

Poslanie: Sme dospelý miešaný spevácky zbor s takmer 70 ročnou tradíciou (1954). Vďaka profesionálnemu vedeniu a pravidelnému koncertovaniu patríme dlhodobo k najlepším speváckym zborom na Slovensku. Dnes máme okolo šesťdesiat spevákov, čím sa u nás radíme medzi najväčšie telesá svojho druhu. Popredné umiestnenia a ocenenia sme získali aj na mnohých medzinárodných súťažiach. V repertoári máme svetské a duchovné diela slovenských aj zahraničných skladateľov upravené pre zborový spev, ktoré vďaka množstvu spevákov dokážeme ponúknuť v originálnej dramaturgii. Uviedli sme viaceré významné diela svetovej a domácej vokálno-inštrumentálnej tvorby ako napríklad: W. A. Mozart – Requiem, Omša C dur a D dur, F. Schubert – Omša As dur a G dur, A. Dvořák – Omša D dur, G. F. Händel – Mesiáš, G. Puccini – Messa di Gloria, P. Krška – Requiem, P. Iršai – Kyrie a mnoho ďalších kompozícií. Spolupracujeme s niekoľkými profesionálnymi orchestrami. Mimoriadne si ceníme najmä naše partnerstvo so Štátnym komorným orchestrom Žilina, ktoré vzniklo už v roku 1990 a výrazne obohacuje kvalitu hudobného života v Žiline.

Pravidelné aktivity: Realizujeme vystúpenia na rôznych festivaloch, súťažiach, organizujeme aktuálne, v roku 2022, XII. ročník medzinárodného festivalu Voce Magna. V spolupráci s ŠKO pripravujeme vokálno- inštrumentálne diela, mnohé premiéry, vianočné koncerty.