Mestská knižnica Žilina

Mestská knižnica Žilina je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Žilina. Knižnica bola zriadená Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 136/2021 zo dňa 29.06.2021 a vznikla k 07.07.2021. Mestská knižnica Žilina zabezpečuje poskytovanie knižničných služieb pre obyvateľov mesta v šiestich pobočkách, a to Vlčince, Hájik, Solinky, Bytčica, Strážov, Trnové, ktoré do 30.06.2021 pôsobili ako pobočky Krajskej knižnice v Žiline. Pobočka Vlčince je zároveň aj sídlom Mestskej knižnice Žilina a predstavuje jej „centrálnu pobočku“.

Oznamy organizácie

Prílohy na stiahnutie