Organizácie

Materské centrum LEVÍK

Rok vzniku: 2008

IČO: 42 066 000

Oblasť pôsobenia: neformálne vzdelávanie, detské aktivity, cvičenia pre tehotné

Kľúčové slová: deti , centrum , materské centrum , tehotné

Poslanie: Spoločný priestor pre matky s deťmi a ich rodinných príslušníkov.

Pravidelné aktivity: herňa, cvičme s deťmi, cvičenia pre tehotné, spievajme a hrajme sa, kojenecké masáže