Organizácie

Kynologický klub SANEDOG – Žilinská kynologická záchranárska brigáda

Rok vzniku: 2000

IČO: 37 800 094

Oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity, šport

Kľúčové slová: pes, záchranár, výcvik

Poslanie: všestranný výcvik psov, výcvik záchranárskych psov, vyhľadávanie stratených a zavalených osôb

Pravidelné aktivity: výcvik psov – kurzy základnej ovládateľnosti, všestranný výcvik, výcvik psov špecialistov, skúšky z výcviku