Organizácie

Klub slovenských turistov Stavbár Žilina

Rok vzniku: 1967

IČO: 37 974 149

Oblasť pôsobenia: šport, voľnočasové aktivity

Kľúčové slová: príroda, pohyb, ochrana, deti, masovosť

Poslanie: Naše poslanie je v rámci turistiky pre obyčajných ľudí a deti, nie vysoko aktívnych a pohyblivých, vytvárať a zabezpečiť podmienky pre pohyb v prírode a to pešo, na lyžiach, na vode a bycikloch. Zároveň ich učiť spoznávať a chrániť nielen našu prírodu, ale i celú našu vlasť. K tomu máme spracovaný celoročný plán s 34 akciami, s presne určeným dátumom, vedúcim a cvičiteľom.

Pravidelné aktivity: účasť na celoslovenských letných a zimných turistických zrazoch, 20.ročník Stavbárska stopa na bežkách v Zástraní (január), 33.ročník zimný prechod roklinami Slovenského raja (2-3 dni február), každoročné čistenie a značkovanie chodníkov v Súľovských skalách (14. 4.), otváranie a zatváranie „Dier vo Vrátnej“ (máj, november), splavovanie slovenských riek 2 až 3-krát v roku, 30.ročník Deň rodinnej turistiky so športovými hrami pre deti na Strániku (1. septembrová sobota), 3.ročník Stavbárskej cyklotúry okolo Vodného diela Žilina (13.9.), 31.ročník Výstup na Sivý vrch v Roháčoch (6.12.), každoročný Silvestrovský výstup na Rozsutec