Organizácie

Klub slovenských turistov regiónu Žilina, o.z.

Rok vzniku: 1990

IČO: 14 221 691

Oblasť pôsobenia: Poznávanie prírody a krajiny

Kľúčové slová: Turistikou pre všetkých za zdravím a poznaním

Poslanie: Práca v oblasti pešej, VHT, cyklo, lyžiarskej, vodnej turistiky, práca s mládežou a značkovanie chodníkov.

Pravidelné aktivity: Organizujeme akcie doma v zahraničí, besedy prednášky športové súťaže, zrazy, tradícia organizovanej turistiky je viac ako 125 ročná