Organizácie

Klub Slovenských Turistov Lietavská Lúčka, o.z.

Rok vzniku: 2000

IČO: 37 815 067

Oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity v oblasti turistiky

Kľúčové slová: ochrana prírody a životného prostredia

Poslanie: KST LL je podľa zákona nepolitickým občianskym združením občanov, ktorého poslaním je vytvárať podmienky pre uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov v oblasti turistiky, ale aj v iných oblastiach spoločenského života. Klub má 78 členov, patrí medzi najväčšie kluby v žilinskom regióne.

Pravidelné aktivity: Každoročné jarné a jesenné čistenie turistických chodníkov, organizácia turistických akcií, posledná sobota v apríli – Výstup na Žibrid, druhá sobota v októbri – Prechod cez tri hrady, 31.12. Silvestrovský výstup na malofatranský Kľak