Organizácie

Klub Poľskí región Žilina

Rok vzniku: 1994

IČO: 30 807 620

Oblasť pôsobenia: kultúra, občiansky aktivizmus, regionálny rozvoj

Kľúčové slová: kultúrne, folklór, menšiny, interkulturálny dialóg

Poslanie: Klub Polski región Žilina, krajanská organizácia poľskej menšiny na Slovensku , sa zaoberá kultúrnymi, spoločenskými aktivitami, pracou s mládežou, propagáciou slovensko-poľského dialógu, charitatívnymi akciami, integráciou komunít národnostných menšín.

Pravidelné aktivity: Integračne hry mládeže s pacientmi domov sociálnych služieb, folklórne aktivity, doplňovanie poľského knižného fondu, literárne stretnutia, prednášky z oblasti poľskej kultúry, umenia a literatúry.