Organizácie

Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o.z.

Rok vzniku: 1996

IČO: 31 940 803

Oblasť pôsobenia: šport, voľnočasové aktivity

Kľúčové slová: výučba plávania, tréning – plávanie, triatlon, vodné pólo, organizácia športových podujatí

Poslanie: Poslaním organizácie je prostredníctvom plávania a jemu príbuzných športov zlepšovať kvalitu života detí, mládeže i dospelých v regióne mesta Žilina

Pravidelné aktivity: výučba plávania pre deti i dospelých, projekt odstraňovania plaveckej negramotnosti žiakov základných škôl, pravidelný športový tréning v oddieloch plávania, triatlonu a vodného póla, organizácia športových podujatí: Jarná cena Žiliny (marec), Žilinský triatlon (august), Vianočné preteky (december)