Organizácie

Klub patchworku Žilina

Rok vzniku: 2014

IČO: 42 391 083

Oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity, vzdelávanie, kultúra

Kľúčové slová: Patchwork, tvorivé šitie, ručné práce, výtvarné a dekoračné techniky, quilting

Poslanie: Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti patchworku, quiltingu a iných ručných prác, ktoré s touto technikou súvisia. Združuje ľudí, ktorí sa venujú menovaným technikám, podporuje ich v rozvoji a propagácii ich hobby a tvorivých aktivít.

Pravidelné aktivity: Kurzy šitia: každú sobotu od 12:30-18:00, od 7.2.2015 do 16.5.2015, víkendové stretnutia členov klubu, výstava prác členov klubu – koniec roka 2015