Organizácie

Klub otužilcov a priateľov zimného plávania TUČNIAKY Žilina

Rok vzniku: 2004

IČO: 42 072 379

Oblasť pôsobenia: šport, zdravý životný štýl, ochrana prírody

Kľúčové slová: Celoročné plávanie vo voľnej prírode

Poslanie: Poslaním klubu je propagovať zdravý a aktívny spôsob života a ponúknuť možnosť finančne nenáročného, atraktívneho, nesúťažného športovania prístupného všetkým vekovým kategóriám. Klub vytvára priestor aj pre rast výkonných plavcov pre diaľkové plávanie alebo súťažné zimné plávanie. Celoročné plávanie vo voľnej prírode vedie tiež k zmene vzťahu k prírode a jej ochrane.

Pravidelné aktivity: Pravidelné tréningy 3x týždenne, Plávanie dolu Váhom (Vodné dielo – Budatín) každoročne v júni, Otvorenie otužileckej sezóny v Nemečkách pri Topoľčanoch (každoročne v novembri), Vianočné plávanie, Privítanie Nového roku vo vode, Účasť na celoslovenských otužileckých podujatiach (Piešťany, Kolárovo, Bratislava, Dunajská Streda, Zvolen, Jasenie), Usporiadanie celoslovenského podujatia v Žiline (14.2.2O1O), Akcia „Čo sa nepotopí, to ťa unesie“ plavenie sa na čomkoľvek zameraná hlavne na deti, Čistenie a úprava brehov Váhu a Vodného diela (september)