Organizácie

Klub OMD Farfalletta Žilina

Rok vzniku: 2007

IČO: 00 624 802

Oblasť pôsobenia: šport, zdravotníctvo, sociálna oblasť

Kľúčové slová: integrácia handicapovaných, aktívna sebarealizácia, debarierizácia, vzájomnosť, športový a osobnostný rozvoj

Poslanie: Klub OMD Farfalletta bol založený s cieľom zabezpečiť integráciu ľudí s ťažkým telesným postihnutím do spoločenského života v meste Žilina a jeho okolí. Podporujeme rozvoj špecifickej športovej hry Boccia, vykonávame vzájomné poradenstvo zamerané na užívanie osobnej asistencie a kompenzačných pomôcok.

Pravidelné aktivity: Príprava a organizovanie Dňa belasého motýľa v meste Žilina – jún; Organizovanie tréningov a športových podujatí v špecifickej hre Boccia.