Organizácie

Klub modulovej železnice Hôrky

Rok vzniku: 2006

IČO: 42 054 206

Oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity, kultúra, vzdelávanie

Kľúčové slová: Model miestnej trate Žilina – Rajec v moduloch.

Poslanie: Vybudovanie modelu trate ZA-Rajec v moduloch (70 rokov), výchova mladých železničných modelárov.

Pravidelné aktivity: Krúžok železničných modelárov – každý piatok od 14.00 hod., Každý september výstava pod názvom „TT víkend“ spojená so súťažou.