Organizácie

Klub malých umelcov, o.z.

Rok vzniku: 2013

IČO: 42 346 479

Oblasť pôsobenia: vzdelávanie, voľnočasové aktivity a kultúra

Kľúčové slová: Umenie, voľnočasové aktivity, vzdelávanie, umelecko-estetická výchova detí, mládeže i dospelých

Poslanie: Organizovanie a podpora voľnočasových aktivít detí, mládeže a dospelých, vzdelávanie v oblasti metodiky vyučovania umeleckých odborov, zabezpečovanie a organizovanie umelecko-estetickej výchovy, vzdelávanie v oblasti umenia, organizovanie súťažných i nesúťažných aktivít v oblasti umeleckých disciplín.

Pravidelné aktivity: Vzdelávanie detí, mládeže a dospelých v tanečnom, hudobnom, výtvarnom a dramatickom klube počas školského roka. Pravidelná novembrová tanečná súťaž amatérskych súborov Move on! Dance Cup Žilina s medzinárodnou účasťou. Letné umelecké sústredenia počas letných prázdnin.