Organizácie

Klub abstinentov Žilina, o.z.

Rok vzniku: 1971

IČO: 35 652 799

Oblasť pôsobenia: sociálna oblasť a doliečovací proces

Kľúčové slová: doliečovací proces, terapia, rehabilitácia, osveta, zdravý životný štýl

Poslanie: združovať ľudí závislých od akejkoľvek drogy, závislého udržať v abstinencii a presadzovať triezvy zdravý životný štýl v spoločnosti

Pravidelné aktivity: klubové stretnutia (každý piatok od 16:00 do 18:00 hod. v priestoroch spoločenského centra Fidélio v Kláštore kapucínov, Jezuitská 6, Žilina), výročné klubové stretnutia (celoslovenská účasť klubov – máj), rodinné terapie(5-10 dňová terapia s rodinnými príslušníkmi v rekreačnom zariadení, júl – august), terénne terapie (turistické jednodňové aktivity s rodinnými príslušníkmi 1x za dva mesiace), vianočné klubové stretnutia s rodinnými príslušníkmi( december 3-dňová terapia na chate v okolí Žiliny), športové turnaje (stolnotenisový, volejbalový, jedenkrát do roka), spolupráca s inými organizáciami (podľa potreby)