Organizácie

Karate Klub Žilina, o.z.

Rok vzniku: 1991

IČO: 30 230 152

Oblasť pôsobenia: šport, voľnočasové aktivity

Kľúčové slová: karate, bojové umenia, súťaže, kumite, kata

Poslanie: Poslaním je možnosť rozvoja fyzických a duševných schopností pri dodržiavaní zásad tolerancie a etiky karate a iných bojových umení.

Pravidelné aktivity: Výučba športového karate v disciplínach kumite a kata, Organizovanie športových podujatí, Stredoslovenský pohár mládeže – október, Slovenský pohár v karate – marec,

Oddiel má: 70 členov, 25 aktívnych športovcov, 5 trénerov, 5 rozhodcov, 3 funkcionárov