Organizácie

K-7 Psovodi – záchranári Slovenskej republiky

Rok vzniku: 2006

IČO: 37 981 89

Oblasť pôsobenia: sociálna práca, voľnočasové aktivity, regionálny rozvoj

Kľúčové slová: Záchranárska kynológia, Pátracie a humanitné akcie

Poslanie: Poslaním psovodov – záchranárov a ich vycvičených psov je pomáhať v kritických situáciách na Slovensku a v iných krajinách a byť nápomocný profesionálnym záchranným zložkám SR

Pravidelné aktivity: Účasť na záchranných a pátracích akciách pod vedením policajného zboru a hasičského zboru, Účasť na prehliadkach práce psovodov – kynologické ukážky v regióne, Práca s deťmi v školách – ukážky pre ZŠ počas školského roku najmä pred Dňom detí, Canisterapia v špeciálnych školách – nový projekt v roku 2007