Organizácie

JAS – Jednota aktívnych seniorov Žilina – Bytčica

Rok vzniku: 2016

IČO: 50 131 257

Oblasť pôsobenia: Voľnočasové aktivity, sociálna oblasť, vzdelávanie, občianske aktivity, šport, turistika, zájazdy

Kľúčové slová: Medzigeneračná spolupráca, oživovanie tradícií, športové aktivity, aktivity pre seniorov

Poslanie: Organizovanie kultúrnych predstavení, turistických akcií, športové aktivity, občianske aktivity – dobrovoľnícke brigády, medzigeneračná spolupráca so žiakmi, organizovanie školení pre seniorov

Pravidelné aktivity: Pôvodne sme začínali ako Jednota dôchodcov (JDS) a pokračujeme naďalej v našich aktivitách: Športové hry seniorov s vnúčatami (Hýbme sa sami, aby nemuseli hýbať s nami) – jún, Tradičné ručné práce s tematikou – počas roka, Udržiavanie tradícii – zabíjačka, Pochovávanie basy – fašiangy, Občianske aktivity – vyčistime si Bytčicu – jar, jeseň, Spomienkové – oslavy oslobodenia Žiliny – apríl, SNP, Akcia Zvony – 11.11., Úcta k starším – október, a ďalšie…