Organizácie

Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o.

Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., Pri Rajčianke 2900/43, 010 04  Žilina

Majetkový podiel: 35%

IČO: 51110369

DIČ: 212 059 0252

IČ DPH: SK 212 059 0252

https://www.idzk.sk/

Ďalšie informácie a ukazovatele:

https://registeruz.sk

https://finstat.sk

Konateľ: Ing. Richard Staškovan

Členovia dozornej rady: Ing. Jiří Kubáček, CSc., RNDr. Milan Branický, CSc., Ing. Peter Rolko

Prílohy na stiahnutie