Organizácie

Inštitút jazykov a vzdelávania, n.o.

Rok vzniku: 2009

IČO: 42 167 825

Oblasť pôsobenia: vzdelávanie

Kľúčové slová: jazykové kurzy, škola účtovníctva, PC

Poslanie: Rozvoj obyvateľov regiónu za účelom zlepšenia ich situácie a možností na trhu práce.

Pravidelné aktivity: Jazykové kurzy – otvárame september, január, apríl, Kurzy účtovníctva – mesačne, PC kurzy – mesačne, Doučovanie – podľa potreby