HARPÚNA o.z.

Rok vzniku: 2014

IČO: 42 393 469

Oblasť pôsobenia: vzdelávanie, veda a výskum, občiansky aktivizmus

Kľúčové slová: Výučba, Programovanie, Android, Regionálne školstvo, Inovatívnosť

Poslanie: Občianske združenie HARPÚNA vzniklo v roku 2014 s cieľom popularizácie netradičných riešení na tradičné problémy s tým, že niektoré riešenia bude združenie implementovať do praxe. Prvým implementovaným riešením združenia je aktivita “Budovanie kľúčových znalostí u žiakov”, ktorej súčasťou je aj výuka programovania smartphonov v rámci vyučovania

Pravidelné aktivity: Od školského roku 2015/2016 bude prebiehať pilotný projekt výuky programovania smartphonov s operačným systémom Android. Slovenská republika sa tak stane prvou krajinou v regióne strednej Európy, ktorá umožní žiakom získať znalosti a kompetencie v oblasti programovania mobilných zariadení už na základnej škole formou klasifikovaného predmetu