Organizácie

Figure Skating Club Žilina

Rok vzniku: 2007

IČO: 42 055 709

Oblasť pôsobenia: šport, voľnočasové aktivity, kultúra

Kľúčové slová: pohyb, radosť, zdravie, hudba, tanec

Poslanie: Naším poslaním je vychovávať a podporovať kvalitných športovcov, či už v krasokorčuľovaní, ale i v iných druhoch športu, ktoré patria do našich aktivít (atletika, gymnastika, balet, tanec, kolieskové korčuľovanie a pod.). Podporovať športovanie u všetkých vekových kategórii bez rozdielu pohlavia, rasy a národnosti. Budovať v deťoch i dospelých zdravý životný štýl, ktorý sa pri športovaní musí dodržiavať a učiť ako si správne zorganizovať svoje denné úlohy, aby mohli a našli si čas športovať s radosťou a chuťou.

Pravidelné aktivity: Keďže sme novozaložený klub, ale trénerka a niektoré deti fungovali predtým v inom, a za jej pomoci sa zúčastňujeme pravidelne nášho klubového sústredenie v Chorvátsku, tento rok začíname s tradíciu aj s Bambiriádou, kde sa chceme zúčastniť aj budúci rok, chceme usporiadať prvý ročník Žilinskej piruety (krasokorčuliarska súťaž v rámci Slovenského pohára) a rôzne exhibičné a príležitostné vystúpenia pre deti, firmy a na hokejových podujatiach.

Náš klub má k dispozícii: 5 tréneriek, 18 členov klubu, 1 rozhodkyňu, 1 technickú špecialistku, 22 detí z toho 11 pretekárov