Organizácie

FACTA NON VERBA, Centrum pre dejiny Žiliny a dejiny drotárstva, o.z.

Rok vzniku: 2009

IČO: 42 068 088

Oblasť pôsobenia: kultúra, vzdelávanie, regionálny rozvoj

Kľúčové slová: Žilina, drotárstvo, história, stredovek, múzeum

Poslanie: Cieľom združenia je rozvíjať duchovné a kultúrne dedičstvo, podporovať odborný výskum dejín Žiliny a starého drotárstva. Získané poznatky využívame na propagáciu, prezentáciu a záchranu kultúrneho dedičstva v oblasti dejín a pamiatok mesta Žiliny a starého drotárstva. Vydávame periodickú a neperiodickú tlač, organizujeme kultúrne podujatia, výstavy, súťaže, vykonávame študijné cesty, vzdelávanie v oblasti kultúrneho dedičstva, propagujeme dejiny Žilina a drotárstva.

Pravidelné aktivity: Stredoveký deň – mesiac august, Alexander Lombardini – október, november, Besedy a prednášky k dejinám Žiliny, Drotárska dielňa – september, Vandrovali drotári, Potulky starou Žilinou – jún, Edičný rad Memoria Nostra, Edičný rad Spomienky na Žilinu