EKOsport Žilina

Rok vzniku: 2017

IČO: 51 243 351

Oblasť pôsobenia: šport, voľnočasové aktivity

Kľúčové slová: minikáry, motošport, preteky detí, mládeže a ostatných nadšencov

Poslanie: Minikáry sú najekologickejším motošportom. Sú poháňané len gravitačnou silou (dole kopcom). Športu sa venujú už deti od 4 rokov, mládež i dospelí. Učí deti k technickým zručnostiam a citu za volantom, súťaživosti v duchu fair-play. Cieľom OZ je priblížiť tento šport širokej najmä deťom a mládeži.

Pravidelné aktivity: Usporiadanie 4. kola MS SR a SP 9-10.6.2018,Účasť jazdcov na MS SR, SP a EP (apríl-september), Pravidelné tréningy celoročne (v závislosti od počasia)