Organizácie

Domka stredisko Žilina

IČO: 36 143 944

Oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity pre deti a mládež

Kľúčové slová: dobrovoľníci, rozvoj životných zručností, voľnočasové aktivity pre deti a mládež

Poslanie: Výchova detí a mládeže v štýle preventívneho systému Dona Bosca.

Pravidelné aktivity: Stretávky a krúžky, futbalové a hokejbalové turnaje, Don Bosco show, Víkendy snov, jarné a letné prímestské tábory, duchovné cvičenia, splavy.