Organizácie

Diecézna charita Žilina, Dom charity sv. Kamila

Oblasť pôsobenia: domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov

Kľúčové slová: starostlivosť o ľudí ktorí sa ocitli v núdzi z dôvodu choroby alebo postihnutia

Poslanie: Naším poslaním je poskytovať kvalitné sociálne služby našim obyvateľom, sprevádzať ich, zdieľať s nimi ich obavy, starosti a problémy, ktoré sa vyskytnú, dôležitou súčasťou je spolupráca s príbuznými našich obyvateľov.

Pravidelné aktivity: voľnočasové aktivity, modlitbové stretnutia, príležitostné podujatia