Organizácie

Diecézna charita Nitra – Dom charity sv. Kamila

Rok vzniku: 1997

IČO: 35 602 406

Oblasť pôsobenia: sociálna oblasť – sociálne služby

Kľúčové slová: Starostlivosť o postihnutých ( telesne, zmyslovo ) a starších občanov

Poslanie: Naším poslaním je starostlivosť o vyššie uvedenú cieľovú skupinu, v našej práci sa snažíme dodržiavať zásady kresťanskej morálky a vychádzame aj z odkazu nášho patróna sv. Kamila, ktorý povzbudzoval svojich spolubratov slovami Krista : „Čokoľvek ste učinili jednému z týchto úbohých, mne ste učinili.“(Mt 25, 40) V našom zariadení sa nachádzajú prevažne ľudia bez domova, bez rodiny a prestárlí občania.

Pravidelné aktivity: Poskytujeme sociálne služby – poradenstvo, rehabilitačné služby, arteterapeutické a ergoterapeutické aktivity