Organizácie

Diecézna charita Nitra, Charitatívno-sociálne centrum Žilina

Rok vzniku: 1996

IČO: 35 602 406

Oblasť pôsobenia: sociálna oblasť

Kľúčové slová: caritas – dobročinná láska, empatia, spolupráca, odbornosť, komplexnosť

Poslanie: poskytovanie sociálnych služieb starým, zdravotne postihnutým a spoločensky neprispôsobivým občanom formou opatrovateľskej služby, denného pobytu pre bezdomovcov, sociálneho poradenstva a prevencie, nocľahárne

Pravidelné aktivity: opatrovateľská služba, denné azylové centrum, sociálne poradenstvo a prevencia, nocľaháreň pre ľudí bez domova