Organizácie

Detská organizácia FÉNIX Územná Správna rada Žilina- Vlčince

Rok vzniku: 2006 – Územná Správna rada Žilina – Vlčince

IČO: 17 310 920

Oblasť pôsobenia: šport, voľnočasové aktivity, iné, turistika

Kľúčové slová: hry, zábava, kolektív, príroda, tvorivosť

Poslanie: Napĺňať voľný čas detí zmysluplnými aktivitami , viesť ich k láske k prírode, k poznávaniu krás Slovenska, upevňovať vzťah k pohybu, tvorivosti, kolektívnej spolupráci.

Pravidelné aktivity: Od Dukly po Devín – celoslovenský turistický pochod /august/, 111 fénixáckych kilometrov /marec – október/, športová fénixiáda /apríl – október/, 333 cyklofénixáckych kilometrov /marec – október/, Prines oheň a zvíťazíš – turistický viacboj /jún /, Zlatý hlas Fénixu /september /, Zlaté pero Fénixu /september/, Mikulášsky tábor /december/, letné domáce a zahraničné tábory, krátkodobé turistické výlety, vzdelávacie aktivity /vzdelávanie inštruktorov a vedúcich/, fénixácke majstrovstvá vo vybíjanej /jeseň/