Organizácie

Denné centrum v Strážove

Denné centrum – Strážov, Dedinská 1, 010 01 Žilina :

  • v rámci záujmových činností je klientom centra k dispozícii je počítač s pripojením na internet,
  • v centre sú organizované rôzne záujmové aktivity – výlety, prednášky, prezentácie a besedy

Denné centrum je otvorené v pracovných dňoch v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod.

Kontakt: zodpovedný zamestnanec Ing. Zuzana Miháliková, č. tel.: 041/562 24 92

E-mail: dcstrazov@gmail.com

 

Oznamy organizácie

Agendy