Organizácie

Denné centrum Trnové

Denné centrum Trnové, Ovocinárska 277/33, Žilina :

  • v rámci pôsobenia centra sú organizované rôzne aktivity a podujatia – výlety, prednášky a besedy, pravidelné členské schôdze

Kontakt: zodpovedný zamestnanec Marta Chovanová, tel. číslo : 0905 940 350

E-maildctrnove@gmail.com

Denné centrum je otvorené v pracovných dňoch – pondelok, streda a piatok, v čase od 15,00 hod. do 17.00 hod.

 

Agendy