Organizácie

Denné centrum „Solinky“ pre seniorov

Denné centrum ,,Solinky“ pre seniorov, Borová 8110/45, Žilina

Sociálna služba – ambulantná

Kontakt: zodpovedný zamestnanec Ing. Zuzana Paulenová, č. tel.: 0905 629 838

E-mail: dc.solinky.seniori@gmail.com

Denné centrum je otvorené v pracovných dňoch v čase od 10,00 hod. do 17,00 hod.

Agendy