Organizácie

Denné centrum „Solinky“ pre rodičov s deťmi

Denné centrum ,,Solinky“ pre rodičov s deťmi, Borová 8110/43, Žilina

  • sociálna služba – ambulantná

Kontakt: zodpovedný zamestnanec Jana Práznovská, č. tel.: 0905 629 346

E-mail: dc.solinky.deti@gmail.com

Denné centrum je otvorené v pracovných dňoch v čase od 9,00 hod. do 16,00 hod.

 

Agendy