Organizácie

Denné centrum – Nám. J. Borodáča 1, 010 08 Žilina

Denné centrum – Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina :

  • denné centrum svojim pestrým programom s množstvom aktivít poskytuje seniorom možnosti stretávania sa a aktívneho trávenia voľného času,
  • denné centrum je vybavené počítačmi s pripojením na internet  – 2 x týždenne prebieha krúžok zameraný na zdokonaľovanie práce počítačom,
  • v priestoroch denného centra sa uskutočňujú aj pohybové aktivity a cvičenia zamerané na zvýšenie telesnej kondície.

Kontakt: zodpovedný zamestnanec Mgr. Augustín Lonc, č. tel.: 041/565 55 68

Denné centrum je otvorené v pracovných dňoch v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod.

E-mail: klubvlcince@gmail.com

 

Agendy