Organizácie

Denné centrum – Nám. J. Borodáča 1, 010 08 Žilina

Denné centrum – Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina :

  • v dennom centre sú seniorom k dispozícii 3 počítače s pripojením na internet  – 2 x týždenne prebieha krúžok zameraný na prácu s počítačom,
  • v priestoroch denného centra sa nachádza rekondičná miestnosť, kde sa organizujú telesné aktivity seniorov.

Kontakt: zodpovedný zamestnanec Mgr. Augustín Lonc, č. tel.: 041/565 55 68

Denné centrum je otvorené v pracovných dňoch v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod.

E-mail: klubvlcince@gmail.com

 

Agendy