Organizácie

Denné centrum Bytčica

Denné centrum Dlhá 1, 010 09 Žilina -Bytčica :

  • v rámci centra sú organizované rozmanité aktivity a podujatia – výlety/pobytové zájazdy, návšteva divadla, besedy, aktivity zamerané na dodržiavanie tradícií
  • v rámci pôsobenia centra bola založená spevácka skupina
  • v priestoroch centra je zriadená pamätná izba

Kontakt: zodpovedný zamestnanec Mária Žideková, č. tel.: 041/ 599 35 87

E-mail: dcbytcica@gmail.com

Denné centrum je otvorené v pracovných dňoch v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod.

Z činnosti denného centra:

Agendy