Organizácie

Denné centrum A. Kmeťa

Denné centrum A. Kmeťa 38, 010 01 Žilina :

  • klientom centra sú k dispozícii 2 počítače s pripojením internet,
  • v rámci činnosti centra sú organizované rôzne aktivity – cvičenie, tematické posedenia, besedy a výlety
  • zamestnanci centra nezabúdajú na životné jubileá svojich klientov
  • v dennom centre pôsobí tanečná skupina ,,Žilinské Babenky“ (ktorú v minulosti založila p. Majka Zagatová) a spevácky súbor  „Priatelia“ (ktorý vedie p. Oľga Rúfusová). Obidva súbory sú stále aktívne a reprezentujú nielen denné centrum, ale aj mesto Žilina na rôznych vystúpeniach a festivaloch, aj mimo náš región.

Kontakt: zodpovedný zamestnanec Dagmar Riboňová, č. tel.: 041/ 5166141

E-mail: dc.mesto@gmail.com

Denné centrum je otvorené v pracovných dňoch v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod.

Aktivity:

 

Agendy

Galéria