Organizácie

Cyklopozitív klub Žilina n.o.

Rok vzniku: 2005

IČO: 37 983 831

Oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity, šport, regionálny rozvoj

Kľúčové slová: cyklistika, šport, preteky, maratón, cyklotrasy

Poslanie: Rozširovanie počtu cyklotrás na Slovensku a značenie nových, organizovanie podujatí na prezentáciu nových cyklotrás a propagáciu cykloturistiky, podpora športu detí, mládeže a občanov telesne postihnutých.

Pravidelné aktivity: Dema Fatranský MTB maratón- máj/jún každý rok, Dema Šprintpolom – september každý rok