Organizácie

Cyklistický spolok Žilina

Rok vzniku: 1991

IČO: 30 227 739

Oblasť pôsobenia: šport

Kľúčové slová: šport, cyklistika, mládež

Poslanie: Vytváranie podmienok pre športovanie detí a mládeže zo Žiliny a okolia najmä v oblasti cestnej a horskej pretekárskej cyklistiky. Organizovanie športových podujatí. V pretekárskej cyklistike pôsobia družstvá mini, mladších žiakov a starších žiakov, kadetov a juniorov (chlapci aj dievčatá), o ktorých sa starajú 3 dobrovoľne pracujúci tréneri. Činnosť CyS riadi správna rada zložená taktiež z dobrovoľných funkcionárov.

Pravidelné aktivity: Takmer každodenná pravidelná športová príprava členov. Žilinská cyklistická liga pre všetkých cyklistických nadšencov (5 až 8 pretekov od apríla do októbra). Organizovanie pretekov Slovenského pohára mládeže v cestnej cyklistike. Spolupráca pri organizovaní cyklomaratónu MTB Okolo Martinských holí (september). Organizovanie bežeckých podujatí (jeseň, zima).