Organizácie

Centrum pre rodinu v Žiline, o.z.

Rok vzniku: 2007

IČO: 42 061 687

Oblasť pôsobenia: vzdelávanie, sociálna oblasť, iné – kultúrne hodnoty rodiny

Kľúčové slová: rodina, poradenstvo, výchova, pomoc, rodičovstvo

Poslanie: Podporovať rodiny a rozvíjať rodinný život. Pomáhať rodinám prekonávať problémy a ťažkosti. Sprostredkovať zdravotnú, právnu, psychologickú a sociálnu pomoc predovšetkým nekompletným, bezdetným, sociálne slabým rodinám. Organizuje prednášky, besedy, semináre, školenia, kurzy súvisiace s rodinným životom.

Pravidelné aktivity: Kurzy a poradňa pre zodpovedné prežívanie manželstva a rodičovstva.