Organizácie

Bratstvo Sedembolestnej Panny Márie

Rok vzniku: 2008

IČO: 42 121 949

Oblasť pôsobenia: sociálna oblasť

Kľúčové slová: pomoc chudobným dôchodcom, týraným matkám

Poslanie: dávame možnosť dôstojne dožívanie staroby dôchodcom

Pravidelné aktivity: Realizácia domov na ubytovanie formou gener. rodiny. V Žiline dom pokoja od 1.7.2016