Organizácie

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Rok vzniku: 2006

IČO: 30 868 904

Oblasť pôsobenia: sociálna oblasť, voľnočasové aktivity, ochrana ľudských práv a slobôd

Kľúčové slová: nepočujúci, posunkový znak, špeciálne sociálne poradenstvo, sluchové postihnutie, kompenzačné pomôcky

Poslanie: Poskytovanie sociálnych služieb – Základné sociálne poradenstvo, Podpora samostatného bývania a Sprostredkovanie tlmočníckej služby. Poskytovanie informácií v zrozumiteľnom formáte pre nepočujúcich, napr. tvorba videí v posunkovej reči a s titulkami. Informácie sú z rôznych oblastí – tlačové správy mesta Žilina a Žilinského samosprávneho kraja, COVID-19, informácie z ministerstiev a pod. V rámci projektov uskutočňujeme rôzne voľnočasové zaujímavé aktivity, prednášky a iné aktivity.

Pravidelné aktivity: Poskytovanie sociálnych služieb obyvateľom mesta. Dobrovoľníctvo – pomoc organizáciám a fyzickým osobám. Tvorba videí v posunkovom jazyku a s titulkami na aktuálne témy. Medzinárodný týždeň nepočujúcich. Športové aktivity pre sluchovo postihnutých. Voľnočasové aktivity pre členov z celého Slovenska.