Organizácie

Arboreum Garden, o. z.

Rok vzniku: 2020

IČO: 53519396

Oblasť pôsobenia: životné prostredie, občiansky aktivizmus, komunity

Kľúčové slová: komunitná záhrada, starostlivosť o verejný priestor, rozkvitnuté sídlisko, tvorba komunít

Poslanie: Našou vášňou je skrášľovať verejný priestor. Prinášame kvitnúcu zeleň tam, kde bežne nie je—medzi paneláky. Preto budujeme komunitnú záhradu na žilinskom sídlisku Vlčince. Veríme, že aj bežné panelákové sídlisko môže byť ako rozprávková záhrada.

Pravidelné aktivity: Celoročne (najmä vo vegetačnom období marec-október) sa staráme o vnútroblok Arboreum na žilinskom sídlisku Vlčince, kde budujeme komunitnú záhradu.