Organizácie

Akadémia gymnastiky a fitness Žilina

Rok vzniku: 1958

IČO: 35 654 732

Oblasť pôsobenia: šport pre deti a mládež

Kľúčové slová: rozvoj pohybových schopností a morálno-vôľových vlastností

Poslanie: vzbudiť u detí záujem o pravidelné pohyb. aktivity, rozvíjať talentované detí, GTK má 283 členov, 38 súťažných športovcov, 8 trénerov, 5 cvičiteľov, 8 funkcionárov, 4 rozhodkyne, 4 sekcie – športová gymnastika, športový aerobik, fitnes detí a mládeže, šport.tanec

Pravidelné aktivity: Wellness víkend – súťažno-pohybová prehliadka gymnastiky, aerobiku, fitnes detí a mládeže, športový tanec – 9.ročníkov, Mikulášska prehliadka pohybu predškolských detí a rodičov 12. ročníkov, Deň pohybovej gramotnosti detí 2.ročníky, Projekty “Gymnastiky pre všetkých“ – celá populácia