AIESEC Žilina

Rok vzniku: 1986

IČO: 31 925 090

Oblasť pôsobenia: vzdelávanie, iné (zahraničné stáže), regionálny rozvoj

Kľúčové slová: líder, líderstvo, konferencie, stáže, projekty

Poslanie: AIESEC je najväčšia študentmi riadená organizácia na svete. Sme prítomní v 100 krajinách a teritóriách a máme 22 000 členov po celom svete. Naše medzinárodné pole príležitostí umožňuje mladým ľudom rozvíjať svoj potenciál a tým viesť k pozitívnemu dopadu na spoločnosť. AIESEC poskytuje svojim členom komplexnú skúsenosť rozvoja pozostávajúcu z vedúcich pozícií, zahraničných stáží a globálneho vzdelávania.