Kraso klub Žilina

Rok vzniku: 1990

IČO: 00 693 090

Oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity, šport

Kľúčové slová: korčuľovanie, zábava, otužovanie, krasokorčuľovanie, šport

Poslanie: Našim cieľom je naučiť v ŠKOLE KORČUĽOVANIA deti i dospelých korčuľovať. Pohyb na ľade otužuje (je vhodný aj pre alergikov a astmatikov), rozvíja koordináciu celého tela a preto patrí medzi najvhodnejšie športy pre deti i dospelých. Pohybu sa venujeme aj mimo ľadu (v telocvični, na dráhe) a to základom gymnastiky, atletiky a pre pokročilých aj špeciálnej krasopríprave a baletu. Našim mottom je: „Pohyb je najlepšou voľnočasovou aktivitou a má byť zábavou“. Kto prejaví záujem, môže sa v našom športovom oddieli venovať aj krasokorčuľovaniu a reprezentovať klub a mesto Žilina na pretekoch.

Pravidelné aktivity:

Základné činnosti:

1. Škola korčuľovania pre deti a dospelých od septembra do marca

2. Športový krasokorčuliarsky oddiel:

  • účasť na pretekoch Slovenského pohára aj Európskych kritérií – nov-marec
  • členov 43, z toho 18 aktívnych pretekárov, 5 kvalifikovaných trénerov (2×1.trieda, 2×2.trieda a 1x 3.trieda)
  • 4 rozhodcovia a 2 technickí špecialisti

Pravidelné akcie: Veľká cena Žiliny v krasokorčuľovaní – Memoriál Jozefa Lojkoviča – zvyčajne vo februári alebo v marci, Mikuláš a Vianoce na ľade – december, fašiangy na ľade – február, rozlúčka s ľadom – marec / apríl, klubové sústredenie – jún, spoločné letné výlety – jar, leto