Verejné obstarávania

ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina rekonštrukcia sociálnych zariadení II. etapa, 1. časť

Prijatie ponúk do
7. mája 2021
Dátum zverejnenia
26. apríla 2021

Výzva na predkladanie ponúk, 26. 4. 2021 – 7. 5. 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=42908145

 

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria najnižšej ceny s DPH:

1: KALORIM, s.r.o.                          cena za predmet zákazky 33 370,10 Eur s DPH 

2: Marek Benko, s.r.o.                    cena za predmet zákazky 33 678,00 Eur s DPH 

3: OB - BELSTAV s.r.o.                   cena za predmet zákazky 35 185,45 Eur s DPH 

4: B & B, spol. s r.o. ​                        cena za predmet zákazky 35 682,41 Eur s DPH 

5: ERPOS, spol. s r.o.                      cena za predmet zákazky 38 227,63 Eur s DPH