Verejné obstarávania

Zabezpečenie tekutej dezinfekcie na ruky a povrchy

Prijatie ponúk do
11. februára 2022
Dátum zverejnenia
28. januára 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=90083375

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1: NaturePharm s.r.o.  Cenová ponuka: 14 169,60 € s DPH za celý predmet zákazky

2: 44 ENTERPRISE, s. r. o.  Cenová ponuka: 14 400,00 € s DPH za celý predmet zákazky

3: Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka  Cenová ponuka: 19 008,00 € s DPH za celý predmet zákazky

4: V-MALL, s. r. o.  Cenová ponuka: 19 656,00 € s DPH za celý predmet zákazky

5: Kifli s. r. o.  Cenová ponuka: 21 168,00 € s DPH za celý predmet zákazky

6: Peter Šesták - KANPEX  Cenová ponuka: 23 760,00 € s DPH za celý predmet zákazky