Verejné obstarávania

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok

Prijatie ponúk do
9. februára 2022
Dátum zverejnenia
2. februára 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=78231001

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

 

1.DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, cenová ponuka: 47 904 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti

 

2. Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov, cenová ponuka: 48 000 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti