Verejné obstarávania

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok

Prijatie ponúk do
6. septembra 2021
Dátum zverejnenia
4. augusta 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=72025206

Vyhodnotenie

Ku dňu predkladania ponúk 06.09.2021 do 10:00 hod. boli prostredníctvom portálu eZakazky predložené 2 ponuky.

 

Z predmetu obstarávania nebol vylúčený žiadny uchádzač.

 

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

 

Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

Poradie uchádzačov:

Obchodné meno:                                                                                           cena za predmet zákazky s DPH:

  1. DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.                                                           513 410,2974 EUR
  2. Up Déjeuner, s. r. o.                                                                                      522 316,0800 EUR