Verejné obstarávania

Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu

Prijatie ponúk do
2. mája 2022
Dátum zverejnenia
6. apríla 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=96843848

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritérií K1 a K2:

1. STOA arch. Plus s.r.o. Celkový počet bodov 80,07

2. Ateliér G. Arch s.r.o.

3. Green Architecture SK, s.r.o.

4. Zelený domov s.r.o.

5. Sobola, s.r.o.

6. Ing. arch. Peter Kasman